Naše praxe pomáhá pacientům od dětského až po seniorský věk.

Mgr. Tereza Příhodová, Dis. - fyzioterapeutka
Provádí komplexní fyzioterapeutické vyšetření pacientů a jejich léčbu,reflexní a mobilizační výkony, edukaci ohledně autoterapie, doporučení vhodných pohybových aktivit. Navrhuje kompenzační pomůcky, provádí analgetickou elektroterapii. Ordinuje fyzioterapii, fyzikální terapii, psychoterapii a dle potřeby doporučuje vyšetření specialisty jiných odborností.

Osvědčení k provádění reflexních masáží, mobilizačních technik, měkkých technik, míčková facilitace, masáže dětí a kojenců, instruktor pilates a další navazující specializační kurzy. Osvědčení MZČR o specializované způsobilosti k výkonu práce bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie